بازدید دکتر خـادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه زیرگذر شهید مهدوی جهت رفع مسـائل و مشـکلات این پروژه

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/2/12 1590 بازدید 0 نظر
بازدید دکتر خـادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه زیرگذر شهید مهدوی جهت  رفع مسـائل و مشـکلات این پروژه

بازدید دکتر خـادمی معاون وزیر راه و شهرسازی ، دکتر کیـوان مرادیان، مهندس کمال علیپور نمایندگان محترم حوزه انتخابیه در مجلس شـورای اسلامی ، مهندس مولایی قرا فـرماندار، مهندس کاظـم علیپور شـهردار، دکـتر مفید اسـماعیلی سـراجی و مهندس حـامد ابراهیمی اعضـای شـورای اسـلامی شـهر و معـاونیـن شهردار از پروژه زیرگذر شهید مهدوی جهت رفع مسـائل و مشـکلات این پروژه