حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر در صبحگاه مشترک ناحیه مقاومت بسیج سپاه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/3/3 1662 بازدید 0 نظر
حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر در صبحگاه مشترک ناحیه مقاومت بسیج سپاه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر در صبحگاه مشترک ناحیه مقاومت بسیج سپاه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر حضور یافت.