مناقصه عمومی

تجديد مناقصه اجراي آسفالت باند كندرو كمربندي شمالي شهر قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/3/29 528 بازدید
کد مناقصه : 30097
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/3/30
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/6
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/4/18
تاریخ بازگشائی : 1401/4/20
توضیحات :