مناقصه عمومی

تجديد مناقصه اجراي كانال 60*60 خيابان مهمانسرا -كوچه بهاران شهرستان قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/4/6 483 بازدید
کد مناقصه : 33638
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/7
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/23
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/5
تاریخ بازگشائی : 1401/5/8
توضیحات :