مزایده یک مرحله ای

مزایده اجاره اماکن ورزشی واقع در خیابان کارگر پارک ولیعصر

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1401/4/7 520 بازدید
کد مناقصه : 30395
برگزار کننده : امور قراردادها
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/1
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/16
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/4/30
تاریخ بازگشائی : 1401/5/1
توضیحات :