مناقصه عمومی

تجديد مناقصه اجراي بوستان تفريحي سليماني خيابان امام، كوچه ارغوان

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/4/9 544 بازدید
کد مناقصه : 34692
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/9
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/26
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/8
تاریخ بازگشائی : 1401/5/9
توضیحات :