مناقصه عمومی

اجاره آپارتمان یا هتل بمنظور اسکان پرسنل شهرداري اعم از رسمي ، قراردادی و ... به سفر زيارتي مشهد مقدس

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/4/22 428 بازدید
کد مناقصه : 39504
برگزار کننده : شهرداری قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/22
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/8
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/22
تاریخ بازگشائی : 1401/5/23
توضیحات :