مناقصه عمومی

اجراي بوستان تفريحي هيركاني واقع در رينگ داخلي به خيابان شهيد رنجبر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/5/6 507 بازدید
کد مناقصه : 45330
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/5/6
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/24
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/6/5
تاریخ بازگشائی : 1401/6/5
توضیحات :