مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده اجاره دو قطعه زمین در پارک ولیعصر و واحدهای تجاری در پارک مادر به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1401/5/12 492 بازدید
کد مناقصه : 46543
برگزار کننده : امور قراردادهای شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/5/12
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/30
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/6/10
تاریخ بازگشائی : 1401/6/12
توضیحات :