مناقصه عمومی

اجراي كانال 60*60 خيابان مهمانسرا-كوچه بهاران شهر قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/5/24 471 بازدید
کد مناقصه : 51086
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/5/24
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/6/8
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/6/20
تاریخ بازگشائی : 1401/6/21
توضیحات :