مناقصه عمومی

خرید دستگاه ویندرو ترنر خود کششی جهت استفاده در بخش تولید کود آلی مجموعه پردازش و دفع پسماند شهرداری قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/4/10 276 بازدید
کد مناقصه : 40387
برگزار کننده : شهرداری قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/4/10
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/4/20
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/1
تاریخ بازگشائی : 1402/5/2
توضیحات :