مناقصه عمومی

حفظ و نگهداري و ايجاد فضاي سبز،تاسيسات منصوب شده و زيباسازي بصورت حجمي

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/4/18 253 بازدید
کد مناقصه : 44151
برگزار کننده : امور قراردادهاي شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/4/18
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/4/28
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/10
تاریخ بازگشائی : 1402/5/11
توضیحات :