مزایده یک مرحله ای

مزایده اجاره قسمتی از فضای ساختمان شهرداری منطقه یک جهت فعالیت نشر و تکثیر و اجاره واحد تجاری جنب سالن مزدستان به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/5/24 691 بازدید
کد مناقصه : 57967
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/5/23
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/6/2
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/6/14
تاریخ بازگشائی : 1402/6/18
توضیحات :