مناقصه عمومی

اجرای کانال 60*60 کوچه تلار 40- کوچه توحید قائم شهر با خلاصه مشخصات فنی و عمومی

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/5/24 294 بازدید
کد مناقصه : 58535
برگزار کننده : امور قراردادهای شهرداری قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/5/24
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/6/4
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/6/16
تاریخ بازگشائی : 1402/6/18
توضیحات :