مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده قسمتی از مجموعه توریستی تفریحی پارک جنگلی تلار و اجاره مغازه شماره 7 جاده سلامت به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/6/27 307 بازدید
کد مناقصه : 70107
برگزار کننده : شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/26
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/7/6
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/7/19
تاریخ بازگشائی : 1402/7/22
توضیحات :