مزایده ها و مناقصه های شهرداری قائم شهر


خريد ماسه دستگاهي10-0
مناقصه عمومی

خريد ماسه دستگاهي10-0

1402/3/28 201 بازدید
خريد مخلوط رودخانه اي
مناقصه عمومی

خريد مخلوط رودخانه اي

1402/3/24 213 بازدید