مزایده ها و مناقصه های شهرداری قائم شهر


مزایده فروش تعدادی از اموال
مزایده یک مرحله ای

مزایده فروش تعدادی از اموال

1401/8/15 393 بازدید
خرید مخلوط رودخانه ای
مناقصه عمومی

خرید مخلوط رودخانه ای

1401/7/9 544 بازدید